آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت تولیدی

استخدام منشی خانم در یک شرکت تولیدی

1398-02-15

استخدام منشی خانم در یک شرکت تولیدی با ظاهر آراسته و امروزی در محدوده بازار

استخدام منشی خانم در یک شرکت تولیدی با ظاهر آراسته و امروزی در محدوده بازار

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی