آگهی استخدام ناخن کار حرفه ای با اجاره میز در مرکز زیبایی مینروا

استخدام ناخن کار حرفه ای با اجاره میز در مرکز زیبایی مینروا

1397-08-02

استخدام ناخن کار حرفه ای با اجاره میز در مرکز زیبایی مینروا فقط افراد حرفه ای و با مشتری زیاد، مبلغ اجاره بسیار کم

استخدام ناخن کار حرفه ای با اجاره میز در مرکز زیبایی مینروا فقط افراد حرفه ای و با مشتری زیاد، مبلغ اجاره بسیار کم

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی