آگهی استخدام دو نفر منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام دو نفر منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-02-15

استخدام دو نفر منشی خانم در شرکت خصوصی با ظاهر مناسب و منظم در محدوده نازی آباد

استخدام دو نفر منشی خانم در شرکت خصوصی با ظاهر مناسب و منظم در محدوده نازی آباد

تهران نازی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی