آگهی استخدام راننده با پیکان وانت و نیسان

استخدام راننده با پیکان وانت و نیسان

1398-02-15

استخدام تعدادی راننده با پیکان وانت و نیسان جهت کار در وانت تلفن اتو گلبار با درآمدی خوب

استخدام تعدادی راننده با پیکان وانت و نیسان جهت کار در وانت تلفن اتو گلبار با درآمدی خوب

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی