آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-02-14

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با ساعت کار 9 الی 17 و حقوق توافقی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با ساعت کار 9 الی 17 و حقوق توافقی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی