آگهی استخدام منشی در دفتر بازرگانی صنعتی

استخدام منشی در دفتر بازرگانی صنعتی

1398-02-14

استخدام منشی در دفتر بازرگانی صنعتی با ساعت کار 9 الی 17 در محدوده امیر آباد

استخدام منشی در دفتر بازرگانی صنعتی با ساعت کار 9 الی 17 در محدوده امیر آباد

تهران امیر آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی