آگهی استخدام کارمند اداری خانم در دفتر لیزینگ خودرو

استخدام کارمند اداری خانم در دفتر لیزینگ خودرو

1398-02-14

استخدام کارمند اداری خانم در دفتر لیزینگ خودرو با ساعت کار 8/30 الی 18 با ظاهری آراسته محیط کاملا زنانه

استخدام کارمند اداری خانم در دفتر لیزینگ خودرو با ساعت کار 8/30 الی 18 با ظاهری آراسته محیط کاملا زنانه

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی