آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت فعال در زمینه بازرگانی مواد اولیه صنعت سرامیک

استخدام کارمند خانم در شرکت فعال در زمینه بازرگانی مواد اولیه صنعت سرامیک

1398-02-14

استخدام کارمند خانم در شرکت فعال در زمینه بازرگانی مواد اولیه صنعت سرامیک با حقوق وزارت کار

استخدام کارمند خانم در شرکت فعال در زمینه بازرگانی مواد اولیه صنعت سرامیک با حقوق وزارت کار

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی