آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت تولیدی بازرگانی

استخدام منشی خانم در یک شرکت تولیدی بازرگانی

1398-02-14

استخدام منشی خانم در یک شرکت تولیدی بازرگانی در محیط کاری کاملا آرام و مطمئن در محدوده جمهوری

استخدام منشی خانم در یک شرکت تولیدی بازرگانی در محیط کاری کاملا آرام و مطمئن در محدوده جمهوری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی