آگهی استخدام منشی خانم در منزل

استخدام منشی خانم در منزل

1398-02-14

استخدام منشی خانم در منزل متعهد و منظم با حقوق ثابت به همراه پاداش

استخدام منشی خانم در منزل متعهد و منظم با حقوق ثابت به همراه پاداش

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی