آگهی استخدام کارمند فروش جهت کار درشرکت خصوصی معتبر

استخدام کارمند فروش جهت کار درشرکت خصوصی معتبر

1398-02-14

استخدام کارمند فروش متعهد با فن بیان خوب و روابط عمومی بالا جهت کار درشرکت خصوصی معتبر متقاضیان گرامی در صورت تمایل برای همکاری و کسب اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید.

استخدام کارمند فروش متعهد با فن بیان خوب و روابط عمومی بالا جهت کار درشرکت خصوصی معتبر متقاضیان گرامی در صورت تمایل برای همکاری و کسب اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید.

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی