آگهی استخدام کارمند فروش جهت شرکت خصوصی معتبر

استخدام کارمند فروش جهت شرکت خصوصی معتبر

1398-02-14

استخدام کارمند فروش جهت شرکت خصوصی معتبر با حقوق و مزایای عالی برای دریافت جزییات همکاری لطفا تماس برقرار فرمایید.

استخدام کارمند فروش جهت شرکت خصوصی معتبر با حقوق و مزایای عالی برای دریافت جزییات همکاری لطفا تماس برقرار فرمایید.

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی