آگهی استخدام فروشنده جهت کار در فروشگاه مبل

استخدام فروشنده جهت کار در فروشگاه مبل

1398-02-14

استخدام فروشنده مجرب با فن بیان قوی و تسلط کافی جهت کار در فروشگاه مبل معتبر.

استخدام فروشنده مجرب با فن بیان قوی و تسلط کافی جهت کار در فروشگاه مبل معتبر.

تهران یافت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی