آگهی استخدام فروشنده جهت روسری فروشی

استخدام فروشنده جهت روسری فروشی

1398-02-13

استخدام فروشنده فعال و با انگیزه جهت روسری فروشی در محدوده خیابان ایران.

استخدام فروشنده فعال و با انگیزه جهت روسری فروشی در محدوده خیابان ایران.

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی