آگهی استخدام بازاریاب جهت شرکت بزرگ الاماسی

استخدام بازاریاب جهت شرکت بزرگ الاماسی

1398-02-13

استخدام بازاریاب باروابط عمومی و فن بیان قوی جهت شرکت بزرگ الاماسی در زمینه کاری فروش محصولات دخانیات.

استخدام بازاریاب باروابط عمومی و فن بیان قوی جهت شرکت بزرگ الاماسی در زمینه کاری فروش محصولات دخانیات.

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی