آگهی استخدام کناف کار

استخدام کناف کار

1398-02-13

استخدام کناف کار ماهر در پروژه واقع در مهرآباد رودهن.

استخدام کناف کار ماهر در پروژه واقع در مهرآباد رودهن.

رودهن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی