آگهی استخدام جوشکار آرگون در کارخانه در شهرک صنعتی شمس آباد

استخدام جوشکار آرگون در کارخانه در شهرک صنعتی شمس آباد

1398-02-13

استخدام جوشکار آرگون در کارخانه در شهرک صنعتی شمس آباد . حقوق و مزایا و بیمه

استخدام جوشکار آرگون در کارخانه در شهرک صنعتی شمس آباد . حقوق و مزایا و بیمه

تهران شمس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی