آگهی استخدام راننده کامیون

استخدام راننده کامیون

1398-02-13

استخدام تعدادی راننده پایه یک جهت کار بر روی کمپرسی با درآمدی رضایت بخش (همچنین 3 نفر راننده لودر جهت کار در معدن)

استخدام تعدادی راننده پایه یک جهت کار بر روی کمپرسی با درآمدی رضایت بخش (همچنین 3 نفر راننده لودر جهت کار در معدن)

تهران پرند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی