آگهی استخدام گرافیست در دفتر چاپ

استخدام گرافیست در دفتر چاپ

1398-02-13

استخدام گرافیست در دفتر چاپ به صورت دو شیفته.تماس از 9 تا 14

استخدام گرافیست در دفتر چاپ به صورت دو شیفته.تماس از 9 تا 14

کرج فردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی