آگهی استخدام نوازنده خانم در موسسه هنری

استخدام نوازنده خانم در موسسه هنری

1398-02-13

استخدام نوازنده خانم در موسسه هنری جهت همایش ها و اجراهای موسیقی.ترجیحا با تجربه استیج

استخدام نوازنده خانم در موسسه هنری جهت همایش ها و اجراهای موسیقی.ترجیحا با تجربه استیج

کرج گلشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی