آگهی استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

1398-02-13

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی برای ساخت سریال 35 قسمتی.

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی برای ساخت سریال 35 قسمتی.

بابلسر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی