آگهی استخدام عکاس در رستوران

استخدام عکاس در رستوران

1398-02-12

استخدام عکاس خانم در رستوران برای کارهای تبلیغاتی. لطفا فقط رزومه به واتسپ ارسال شود

استخدام عکاس خانم در رستوران برای کارهای تبلیغاتی. لطفا فقط رزومه به واتسپ ارسال شود

تهران شهران شمالی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی