آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی در زمینه واردات و بخش جوهر پرینتر

استخدام منشی خانم در شرکتی در زمینه واردات و بخش جوهر پرینتر

1398-02-12

استخدام منشی خانم در شرکتی در زمینه واردات و بخش جوهر پرینتر با حقوق 1/800 م در محدوده میدان ولیعصر

استخدام منشی خانم در شرکتی در زمینه واردات و بخش جوهر پرینتر با حقوق 1/800 م در محدوده میدان ولیعصر

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی