آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-02-12

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی زیبا و آراسته فعال و پرانرژی با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی زیبا و آراسته فعال و پرانرژی با حقوق مکفی

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی