آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1398-02-12

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر به صورت تمام وقت به همراه بیمه محدوده خیابان فرجام

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر به صورت تمام وقت به همراه بیمه محدوده خیابان فرجام

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی