آگهی استخدام منشی خانم در شرکت فعال

استخدام منشی خانم در شرکت فعال

1398-02-12

استخدام منشی خانم در شرکت فعال با ظاهر آراسته و شیک با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکت فعال با ظاهر آراسته و شیک با حقوق مکفی

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی