آگهی استخدام کارمند فروش جهت شرکت رنگارنگ

استخدام کارمند فروش جهت شرکت رنگارنگ

1398-02-12

استخدام کارمند فروش با روابط عمومی بالا جهت شرکت رنگارنگ متقاضیان گرامی از واجدین شرایط نیرو گزینش می گردد.

استخدام کارمند فروش با روابط عمومی بالا جهت شرکت رنگارنگ متقاضیان گرامی از واجدین شرایط نیرو گزینش می گردد.

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی