آگهی استخدام کارشناس تحلیل داده در موسسه معتبر

استخدام کارشناس تحلیل داده در موسسه معتبر

1398-02-11

استخدام کارشناس تحلیل داده در موسسه معتبر با تسلط به تحلیل داده سیستم ها با مقیاس بزرگ

استخدام کارشناس تحلیل داده در موسسه معتبر با تسلط به تحلیل داده سیستم ها با مقیاس بزرگ

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی