آگهی استخدام منشی در یک موسسه حقوقی

استخدام منشی در یک موسسه حقوقی

1398-02-11

استخدام منشی در یک موسسه حقوقی با ظاهر آراسته و شیک در محدوده امانیه با حقوق مکفی

استخدام منشی در یک موسسه حقوقی با ظاهر آراسته و شیک در محدوده امانیه با حقوق مکفی

تهران امانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی