آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1398-02-11

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر به صورت تمام وقت با حقوق 1/200 م

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر به صورت تمام وقت با حقوق 1/200 م

تهران قلهک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی