آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

1398-02-11

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی (خانم) در شرکت مجاز به صورت تمام وقت.با درصدی از سود

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی (خانم) در شرکت مجاز به صورت تمام وقت.با درصدی از سود

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی