آگهی استخدام منشی خانم در دفتر خدمات مجالس

استخدام منشی خانم در دفتر خدمات مجالس

1398-02-11

استخدام منشی خانم در دفتر خدمات مجالس درمحیطی کاملا آرام با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در دفتر خدمات مجالس درمحیطی کاملا آرام با حقوق مکفی

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی