آگهی استخدام نوازنده کیبورد در کافه

استخدام نوازنده کیبورد در کافه

1398-02-11

استخدام نوازنده کیبورد در کافه با شرایط خوب. حتما دارای ارگ.

استخدام نوازنده کیبورد در کافه با شرایط خوب. حتما دارای ارگ.

گرگان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی