آگهی استخدام گرافیست در دفتر چاپ

استخدام گرافیست در دفتر چاپ

1398-02-11

استخدام گرافیست در دفتر چاپ. مسلط به فتوشاپ-کورل و امور دفتری. تمام وقت

استخدام گرافیست در دفتر چاپ. مسلط به فتوشاپ-کورل و امور دفتری. تمام وقت

قزوین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی