آگهی استخدام بازیگر در شرکت فیم سازی

استخدام بازیگر در شرکت فیم سازی

1398-02-11

استخدام بازیگر در شرکت فیم سازی برای ساخت سریال و فیلم کوتاه.رزومه و مشخصات به تلگرام یا واتسپ ارسال شود

استخدام بازیگر در شرکت فیم سازی برای ساخت سریال و فیلم کوتاه.رزومه و مشخصات به تلگرام یا واتسپ ارسال شود

تهران الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی