آگهی استخدام سالن دار و کارگر ساده و کمک اشپز شاطر

استخدام سالن دار و کارگر ساده و کمک اشپز شاطر

1397-07-18

استخدام تعدادی کارگر ساده رستوران با حقوق(١٢٠٠-١٣٠٠) یک کمک آشپز با سابقه باحقوق(١٥٠٠) یک شاطر برای پخت نان تنوری رستوران باحقوق(١٣٠٠-١٤٠٠) یک سالنکار باسابقه برای سفارش گیری از مشتری باظاهری آراسته و مرتب باحقوق(١٢٠٠-١٣٠٠)

استخدام تعدادی کارگر ساده رستوران با حقوق(١٢٠٠-١٣٠٠) یک کمک آشپز با سابقه باحقوق(١٥٠٠) یک شاطر برای پخت نان تنوری رستوران باحقوق(١٣٠٠-١٤٠٠) یک سالنکار باسابقه برای سفارش گیری از مشتری باظاهری آراسته و مرتب باحقوق(١٢٠٠-١٣٠٠)

تهران فشم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی