آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی

1398-02-11

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی با حقوق 2/500 م به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی با حقوق 2/500 م به همراه بیمه

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی