آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی

1398-02-11

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی با ظاهر آراسته و شیک در محدوده جردن

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی با ظاهر آراسته و شیک در محدوده جردن

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی