آگهی استخدام بازیگر در شرکت تبلیغاتی

استخدام بازیگر در شرکت تبلیغاتی

1398-02-11

استخدام بازیگر تبلیغاتی در شرکت تبلیغاتی. جهت ارتباط فقط مشخصات فردی کامل خود را با چند عکس واضح به واتسپ ارسال کنید

استخدام بازیگر تبلیغاتی در شرکت تبلیغاتی. جهت ارتباط فقط مشخصات فردی کامل خود را با چند عکس واضح به واتسپ ارسال کنید

تهران میدان آزادی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی