آگهی استخدام راننده همراه با وانت مسقف

استخدام راننده همراه با وانت مسقف

1398-02-11

استخدام یک راننده همراه با وانت مسقف جهت همکاری در شرکت پخش مواد غذایی با محیطی اداری

استخدام یک راننده همراه با وانت مسقف جهت همکاری در شرکت پخش مواد غذایی با محیطی اداری

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی