آگهی استخدام پیک موتوری برای رستوران

استخدام پیک موتوری برای رستوران

1397-08-01

استخدام پیک موتوری متعهد و کارامد برای رستوران تمام وقت نیازمندم با حقوق ۱۷۰۰+ناهار و شام هفته ای یک روز مرخصی بجز پنج شنبه و جمعه و روزهای تعطیل

استخدام پیک موتوری متعهد و کارامد برای رستوران تمام وقت نیازمندم با حقوق ۱۷۰۰+ناهار و شام هفته ای یک روز مرخصی بجز پنج شنبه و جمعه و روزهای تعطیل

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی