آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1397-08-01

استخدام پیک موتوری از ۱۰ صبح تا ۱۹ شب حقوق 2 میلیون تومان . دارای کلیه مدارک موتور و گواهینامه . 9 ساعت کامل در اختیار.

استخدام پیک موتوری از ۱۰ صبح تا ۱۹ شب حقوق 2 میلیون تومان . دارای کلیه مدارک موتور و گواهینامه . 9 ساعت کامل در اختیار.

تهران حکیمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی