آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز

1398-02-11

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی (خانم) در موسسه مجاز. فعال و آشنا به دیجیتال مارکتینگ و فتوشاپ.

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی (خانم) در موسسه مجاز. فعال و آشنا به دیجیتال مارکتینگ و فتوشاپ.

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی