آگهی استخدام تعدادی منشی در شرکتی فعال

استخدام تعدادی منشی در شرکتی فعال

1398-02-11

استخدام تعدادی منشی در شرکتی فعال به صورت تمام وقت در محدوده صادقیه

استخدام تعدادی منشی در شرکتی فعال به صورت تمام وقت در محدوده صادقیه

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی