آگهی استخدام منشی خانم در ساختمان مرکزی بیمه

استخدام منشی خانم در ساختمان مرکزی بیمه

1398-02-11

استخدام منشی خانم در ساختمان مرکزی بیمه به همراه آموزش رایگان و حقوق تا 900.000 تومان

استخدام منشی خانم در ساختمان مرکزی بیمه به همراه آموزش رایگان و حقوق تا 900.000 تومان

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی