آگهی استخدام منشی خانم در مجموعه ای معتبر

استخدام منشی خانم در مجموعه ای معتبر

1398-02-11

استخدام منشی خانم در مجموعه ای معتبر با ساعت کار 9 الی 17 در محدوده نظام آباد

استخدام منشی خانم در مجموعه ای معتبر با ساعت کار 9 الی 17 در محدوده نظام آباد

تهران نظام آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی