آگهی استخدام گرافیست در فروشگاه بزرگ

استخدام گرافیست در فروشگاه بزرگ

1398-02-10

استخدام گرافیست در فروشگاه بزرگ برای واحد تبلیغات. حتما دارای حداقل لیسانس گرافیک و دارای تجربه کاری مرتبط.

استخدام گرافیست در فروشگاه بزرگ برای واحد تبلیغات. حتما دارای حداقل لیسانس گرافیک و دارای تجربه کاری مرتبط.

بندرعباس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی