آگهی استخدام بازیگر در تئاتر

استخدام بازیگر در تئاتر

1398-02-10

استخدام بازیگر خانم در تئاتر با دوره آموزشی. علاقمندان از طریق تلگرام یا واتسپ در ارتباط باشند

استخدام بازیگر خانم در تئاتر با دوره آموزشی. علاقمندان از طریق تلگرام یا واتسپ در ارتباط باشند

یزد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی