آگهی استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

1398-02-10

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی برای فیلم سینمایی و سریال نمایش خانگی.

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی برای فیلم سینمایی و سریال نمایش خانگی.

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی