آگهی استخدام کارگردان در شرکت فیلم سازی

استخدام کارگردان در شرکت فیلم سازی

1398-02-10

استخدام کارگردان در شرکت فیلم سازی جهت تکمیل کادر حرفه ای برای ساخت فیلم سینمایی عاشقانه

استخدام کارگردان در شرکت فیلم سازی جهت تکمیل کادر حرفه ای برای ساخت فیلم سینمایی عاشقانه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی